Hallintapalvelut

HALLINTA / VUOKRAVALVONTAPALVELU KIINTEISTÖSIJOITTAJALLE

Maksukykyisen ja luotettavan vuokralaisen löytymisen jälkeen on hyvä muistaa myös toinen tärkeä asia: vuokrattavien kohteiden hallinta. Menestyksekkääseen vuokranhallintaan tarjoamme vuokrakiinteistöjen - ja asuntojen hallintapalvelua.

Hallintapalvelulla tehostetaan ja valvotaan vuokran maksutilannetta. Vuokranantaja saa kuukausittain raportin vuokrien maksutilanteesta. Hallintapalvelulla tilanteisiin voidaan reagoida lyhyellä viiveellä ja näin olleen minimoida mahdollisia luottotappioita ja turvata toiminnan kannattavuus.

Hallintapalveluraporttiin sisältyy asukasluettelo, joka sisältää mm. vuokrien maksutilanteen, asukaslukumäärän, asukkaan yhteystiedot, maksettujen vuokrien määrän verotustietoja varten jne.

VUOKRAUSJOHTO - KOKONAISPALVELU KIINTEISTÖSIJOITTAJALLE

Vuokrausjohto on kokonaisvaltainen vuokrauksen ja sen johtamisen palvelu, jossa myös vuokralaisasiakkuutta hoidetaan säännöllisesti koko vuokrasuhteen ajan.

Vuokrausjohto-palvelun avulla kiinteistösijoittaja voi parantaa kiinteistöjensä tuottoa ja pitää vuokralaiset kohteissa tyytyväisinä.

Vuokrausjohto-palvelun vaiheet:

1. Vuokrasopimusten ja tilojen analysointi
Tässä vaiheessa analysoidaan kiinteistön nykyiset vuokrasopimukset ja niiden riskit.
Yksilöidään kohteen kaikki vuokrattavat tilat sekä asetetaan optimaaliset tuottotavoitteet vuokratuotto- sekä vuokralaisanalyysin kautta. Kuntokartoitus sisään ja poismuuton yhteydessä ja mahdolliset remontit (remonttipalvelumme).

2. Normaali vuokraustoimeksiantosopimuksen mukainen: 2. Vuokraus ja sen johtaminen
Kohteen vuokraukseen ja sen johtamiseen liittyvien tehtävien hoitaminen mm. markkinoinnin, vuokralaisten etsinnän, vuokrasopimuksen laadinnan, vakuuden vastaanottamisen ja avainten luovutuksen toteuttamisella.

3. Vuokrasuhteen hoito
Vuokrasuhdetta ja asiakkuutta hoidetaan säännöllisin henkilökohtaisin tapaamisin koko vuokrakauden ajan tavoitteena asiakastyytyväisyyden kasvattaminen, käyttäjän tulevien tarpeiden ennakointi ja sitä kautta vuokrasuhteen jatkuminen.

4. Vuokrahallinto
Vuokralaskutuksen, reskontran, mahdollisen perinnän hoitaminen sekä tarvittaessa vuokrasuhteen päättämisen hoitamisen. Vuokranantaja saa kuukausittain raportin vuokrien maksutilanteesta.

Kaikki hoituu yhdellä sopimuksella.

Kiinteistönomistajalle riittää, että hän solmii yhden sopimuksen Vuokraporin kanssa. Voit myös itse valita näistä juuri Sinulle sopivan palveluvaiheen.

Kysy lisätietoja!